Phim Andrea Cortés

Nghi Lễ Cổ Xưa - The Old Ways (2020)
5.7

Nghi Lễ Cổ Xưa - The Old Ways (2020)

Cristina, một nhà báo gốc Mexico, đến quê hương của tổ tiên cô ở Veracruz để điều tra câu chuyện về phép thuật và chữa bệnh.