Phim Andi Rene Christensen

Recovery
5.7

Recovery

2019

Recovery

Các bệnh nhân và nhân viên của một trung tâm điều trị heroin hẻo lánh phải chiến đấu với nhiều hơn những con quỷ của chính họ khi một kẻ giết ...