Phim Anatole Taubman

Largo Winch Ii
6.2

Largo Winch Ii

Được đưa đến người đứng đầu Tập đoàn W sau cái chết của người cha nuôi, Largo Winch quyết định, trước sự ngạc nhiên của mọi người, bán nó và sử ...