Phim Amy Yasbeck

Pretty Woman
7

Pretty Woman

Khi một triệu phú buôn bánh xe ký hợp đồng kinh doanh với Vivian Ward, một cô gái điếm Hollywood, anh ta đã đánh mất trái tim của mình trước món hời.