Phim Amy Morton

8Mm
6.5

8Mm

1999

8Mm

Một cuộn phim nhỏ, dường như vô hại của bộ phim dẫn chuyên gia giám sát Tom Welles đi xuống một con đường ngày càng tối tăm và đáng sợ.