Phim Amy Bond

Cởi Xuống, Vươn Lên - Strip Down, Rise Up (2021)
5.1

Cởi Xuống, Vươn Lên - Strip Down, Rise Up (2021)

Phim tài liệu đặc sắc theo chân những phụ nữ thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi lứa tuổi và nguồn gốc dân tộc, khi họ trải qua những tổn thương, xấu ...