Phim Amy Birnbaum

Pokemon Movie 8: Mew Và Người Hùng Của Ngọn Sóng Lucario - Pokémon: Lucario And The Mystery Of Mew (2005)
7

Pokemon Movie 8: Mew Và Người Hùng Của Ngọn Sóng Lucario - Pokémon: Lucario And The Mystery Of Mew (2005)

Truyền thuyết kể rằng tại một vương quốc nọ khi chiến tranh đang dâng đến điềm cao trào, một người anh hùng đã hi sinh bản thân mình người anh ...