Phim Amrita Rao

Thackeray
5.3

Thackeray

2019

Thackeray

Dựa trên cuộc đời của Keshav Thackeray, một chính trị gia Ấn Độ còn được gọi là Balasaheb Thackeray.