Phim Amber Pauline

Mind Talker
5

Mind Talker

Khi Thám tử Ben Stone bị đánh vào đầu và phải nhập viện, vết thương của anh ta đã sinh ra một món quà thần giao cách cảm mới đưa anh ta xuống một ...