Phim Aman Uppal

Mardaani
7.3

Mardaani

2014

Mardaani

Gặp gỡ Shivani Shivaji Roy, Thanh tra cao cấp, Chi nhánh Tội phạm, Cảnh sát Mumbai, khi cô bắt đầu đối đầu với kẻ chủ mưu đằng sau mafia buôn bán ...