Phim Alys Crocker

Gạch Vàng Lớn - Big Gold Brick (2022)
3.2

Gạch Vàng Lớn - Big Gold Brick (2022)

Kể lại câu chuyện của nhà văn trẻ Samuel Liston và những trải nghiệm của anh ấy với Floyd Deveraux, người cha trung niên bí ẩn của hai đứa trẻ, ...