Phim Alida Valli

1900
7.7

1900

1976

1900

Lấy bối cảnh ở vùng Emilia, tổ tiên của Bertolucci, bộ phim ghi lại cuộc đời của hai người đàn ông trong những cuộc chính biến diễn ra ở Ý vào ...