Phim Alida Valli

The Third Man
8.1

The Third Man

Ở Vienna, Áo thời hậu chiến, Holly Martins, một nhà văn viết về Tây Ban Nha, đến với một vị khách của người bạn thời thơ ấu Harry Lime không một ...