Phim Alice Dwyer

Hòn Đảo Đen - Black Island (2021)
5.1

Hòn Đảo Đen - Black Island (2021)

Những bí mật đen tối của một hòn đảo dường như yên bình đe dọa nuốt chửng một học sinh mồ côi khi cậu phát triển gần gũi với một giáo viên mới bí ẩn.