Phim Ali Craig

Outpost: Black Sun
5

Outpost: Black Sun

Một cặp điều tra viên hợp tác với một Đơn vị Lực lượng Đặc biệt để dấn sâu vào bên trong một cuộc chiến tranh nổ ra giữa quân đội và một đội quân ...