Phim Alfred Hitchcock

Rope
8

Rope

1948

Rope

Hai người đàn ông cố gắng chứng minh họ đã phạm một tội ác hoàn hảo bằng cách tổ chức một bữa tiệc tối sau khi bóp cổ bạn học cũ đến chết.