Phim Alfonso Freeman

The Bucket List
7.4

The Bucket List

Tỷ phú công ty Edward Cole và thợ cơ khí tầng lớp lao động Carter Chambers là hai thế giới khác nhau.