Phim Alexey Fateev

Bản Sao - Proxima (2019)
6
Bluray

Bản Sao - Proxima (2019)

Sarah là một phi hành gia người Pháp được đào tạo tại Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ở Cologne.