Phim Alexandre Poole

Dưới Sự Ảnh Hưởng - No Limit (2022)
5.5

Dưới Sự Ảnh Hưởng - No Limit (2022)

Roxana Aubrey quyết định bỏ dở việc học và trốn chạy cuộc sống ở Paris để tham gia một khóa học lặn miễn phí ở miền nam nước Pháp.