Phim Alexander Kuznetsov

Tín Hiệu Diệt Vong - Project Gemini (2022)
1

Tín Hiệu Diệt Vong - Project Gemini (2022)

Các nhà khoa học chạy đua với thời gian ít ỏi để tạo ra một cỗ máy giúp cho con người sống sót trên một hành tinh mới trước khi thảm họa tận thế ...