Phim Alex Kapranos

9 Songs
4.8

9 Songs

2004

9 Songs

Matt, một nhà băng học trẻ tuổi, bay lên trên những vùng đất rộng lớn, im lặng, băng giá ở Nam Cực khi anh nhớ lại mối tình của mình với Lisa.