Phim Alex Fong Lik-Sun

Ánh Trăng Tình Yêu - Elixir Of Love (2004)
5.7

Ánh Trăng Tình Yêu - Elixir Of Love (2004)

Heung, một cô bán cá, quyết tâm giúp Kai, một nhà trị liệu bằng hương liệu nghiệp dư, tìm ra loại thuốc tiên cho nàng công chúa có mùi cơ thể tồi tệ.