Phim Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson: Secrets Of Success
7.2

Sir Alex Ferguson: Secrets Of Success

Hãy xem hướng dẫn của Sir Alex Ferguson để đạt được thành công trên con đường dẫn dắt sau 26 năm làm HLV của Manchester United.
Sir Alex Ferguson: Never Give In
8.4

Sir Alex Ferguson: Never Give In

Nhìn lại cuộc đời và huyền thoại của Sir Alex Ferguson, từ nguồn gốc từ tầng lớp lao động của ông ở Glasgow cho đến sự nghiệp của ông với tư cách ...