Phim Alessandro Freyberger

Caligula: The Untold Story
4.3

Caligula: The Untold Story

Hoàng đế La Mã loạn trí Gainus ‘Caligula’ (Bốt nhỏ) Caesar (12-41 sau Công nguyên) cai trị La Mã bằng nắm đấm sắt và bất cứ ai bị tra ...