Phim Aldo Sambrell

Thêm Vài Đồng Xu Lẻ - For A Few Dollars More
0

Thêm Vài Đồng Xu Lẻ - For A Few Dollars More

Bộ phim For a Few Dollars More (Thêm Vài Đồng Xu Lẻ) bắt đầu bằng việc lần lượt giới thiệu 3 nhân vật chính. Đầu tiên là đại tá Mortimer đến ...