Phim Alberto Dalbés

18+ Ác Quỷ - The Demons (1973)
9
Bluray

18+ Ác Quỷ - The Demons (1973)

Một nhóm các nữ tu bị quỷ ám và sau đó bị tra tấn trong ngục tối kinh hoàng trong tòa án dị giáo.