Phim Albert Martinez

Penduko
5.9

Penduko

2023

Penduko

Pedro Penduko, con trai của một thầy thuốc truyền thống đầy quyền năng, từ chối số mệnh của mình và trở thành một kẻ khốn nạn ở thành phố lớn.