Phim Alana Wallace

G-Loc - G-Loc (2020)
4.2
WEB-DL - 1080p

G-Loc - G-Loc (2020)

Với việc Trái đất gần như bị phá hủy, Bran Marshall chạy trốn đến Rhea, một hành tinh gần đó hiện đang thù địch với “Earthers”.