Phim Alan Silva

Tuyết Đỏ - Red Snow (2021)
5.5

Tuyết Đỏ - Red Snow (2021)

Một tiểu thuyết gia tiểu thuyết lãng mạn về ma cà rồng đang gặp khó khăn phải tự bảo vệ mình chống lại ma cà rồng ngoài đời thực trong lễ Giáng ...