Phim Alan Cumming

Goldeneye
7.2

Goldeneye

1995

Goldeneye

James Bond phải vạch mặt người đứng đầu bí ẩn của Janus Syndicate và ngăn chặn nhà lãnh đạo sử dụng hệ thống vũ khí GoldenEye để gây ra sự trả ...