Phim Aedin Mincks

Ted
6.9

Ted

2012

Ted

John Bennett, một người đàn ông có ước muốn thời thơ ấu mang con gấu bông của mình thành hiện thực, giờ phải quyết định giữa việc giữ mối quan hệ ...