Phim Adrienne Whitney Papp

The City Of Gold
3.1

The City Of Gold

Một ông trùm truyền thông đau khổ, Jonathan Davenport, đi cùng người yêu bị ghẻ lạnh của mình đến Amazon của Peru để theo đuổi một nghệ sĩ ẩn dật ...