Phim Adrienne Wandell

Giờ Đen Tối - Darkest Day
0

Giờ Đen Tối - Darkest Day

Phim mở ra giai đoạn khi chuẩn bị nhậm chức, Winston Churchill đã phải đối mặt với một trong những thử thách trong việc thương thảo một hiệp định ...