Phim Adi Irani

A Thursday
8.2

A Thursday

2022

A Thursday

Khi một giáo viên mẫu giáo bắt 16 học sinh của mình làm con tin và đưa ra một số yêu cầu, điều đó không chỉ khiến cảnh sát Mumbai và thành phố ...