Phim Adam Pak

L Storm
5.7

L Storm

2018

L Storm

Điều tra viên ICAC William Luk và Chánh thanh tra JFIU Lau Po-keung đều đi vào ngõ cụt trong quá trình điều tra vụ án hối lộ và rửa tiền.