Phim Adam Kitchen

The Girl In The Trunk
3.5

The Girl In The Trunk

Một người phụ nữ thấy mình bị bắt cóc và bị nhốt trong không gian kín của cốp ô tô đang chạy quá tốc độ.