Phim Abigail Spencer

Oz The Great And Powerful
6.3

Oz The Great And Powerful

Oscar Diggs, một nhà ảo thuật và nghệ sĩ xiếc thời gian nhỏ, được đưa từ Kansas đến Vùng đất Oz, nơi cư dân cho rằng anh ta là phù thủy tiên tri ...