Phim Aaron Wolff

A Serious Man
7

A Serious Man

Đó là năm 1967, và Larry Gopnik, một giáo sư vật lý tại một trường đại học yên tĩnh ở miền Trung Tây, vừa được vợ ông là Judith thông báo rằng bà ...