Phim A'Ali de Sousa

Tuyết Đen - Snow Black (2021)
2.2

Tuyết Đen - Snow Black (2021)

Sarah Camden, một người lính đặc nhiệm bị PTSD, trở về nhà để chôn cất mẹ mình.