Phim Aahana Kumra

Khuda Haafiz
7.4

Khuda Haafiz

Khi cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 khiến Sameer Chaudhary và vợ Nargis thất nghiệp, họ phải vật lộn để kiếm sống và sau ba tháng, họ đã thành ...