Phim A.J. Bernardo

Burial Ground Massacre
5.6

Burial Ground Massacre

Một nhóm sinh viên đại học qua đêm tại một trang viên cũ kỹ, kỳ lạ, chỉ để nhận ra rằng một kẻ theo dõi đáng sợ đang theo dõi mọi hành tung của ...