Chuyến Tàu Băng Giá (Mùa 1) - Snowpiercer: Season 1

17/05/2020
Đánh giá của bạn: 0
10 1 đánh giá

Trái Đất đã đóng băng. Những người sống sót cuối cùng phải ở trên một con tàu khổng lồ chạy quanh thế giới, chật vật để cùng tồn tại trước sự cân bằng mong manh trên tàu.

Các Tập Phim

Đã được chia sẻ 0

Bình Luận