Line Walker: Bull Fight: Season 1

12/10/2020
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

Bối cảnh của bộ phim này được đặt vào năm 2018, sau ba năm thuộc đại kết cục của phần 1 (thời gian là năm 2015); thời gian câu chuyện của phần 2 là 2010, thuộc tiền truyện của phần 1.

Các Tập Phim

Đã được chia sẻ 0

Bình Luận