Lương Duyên Tiền Định - Lady Fan: Season 1

09/02/2004
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

Đại tướng quân trấn giữ ải Hàn Giang của nước Tây Lương – Phàn Hồng phối hôn con gái của mình là Phàn Lê Huê với Đại tướng quân Dương Phiên. Nào ngờ, vào ngày thành hôn, Phàn Lê Huê đã “đào hôn”, quyết tâm đi tìm người có duyên nợ với cô, theo lời sư phụ Lê Sơn Thánh Mẫu đã nói…

Các Tập Phim

Đã được chia sẻ 0

Bình Luận