Phim 1972

Đệ Nhất Quyền Vương - Five Fingers Of Death (1972)
7.2

Đệ Nhất Quyền Vương - Five Fingers Of Death (1972)

Nội dung phim Đệ Nhất Quyền Vương: Chí Hào, một thanh niên, giỏi võ, đầy triển vọng được một ông thầy võ già Tống nuôi dưỡng từ nhỏ, anh yêu con ...