1. Home
  2. Phim Lẻ
  3. Phim Tài Liệu
  4. Siêu Hack - The Great Hack (2019)
Bạn cần gửi thông báo gì?
👆🏻
267 Lượt Xem
Siêu Hack - The Great Hack (2019)

Siêu Hack (WEB-DL - 1080p)


The Great Hack

Họ lấy dữ liệu của bạn. Sau đó, họ nắm quyền kiểm soát. 26/01/2019 United States 114 Phút TV-MA
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

Đạo diễn phim Siêu Hack

Karim Amer
Đạo diễn

Diễn Viên đóng Siêu Hack

Brittany Kaiser isHerself (Former Director of Business Development for Cambridge Analytica)
Herself (Former Director of Business Development for Cambridge Analytica)
David Carroll isHimself (Associate Professor Parsons School of Design)
Himself (Associate Professor Parsons School of Design)
Paul-Olivier Dehaye isHimself (Founder @PersonalDataIO)
Himself (Founder @PersonalDataIO)
Ravi Naik isHimself (Data Rights Solicitor)
Himself (Data Rights Solicitor)
Julian Wheatland isHimself (Former COO/CFO Cambridge Analytica/SCL)
Himself (Former COO/CFO Cambridge Analytica/SCL)
Carole Cadwalladr isHerself (Investigative Journalist for The Guardian)
Herself (Investigative Journalist for The Guardian)
Christopher Wiley isHimself (Former Cambridge Analytica Employee and Whistleblower)
Himself (Former Cambridge Analytica Employee and Whistleblower)
Paul Hilder isHimself (Writer/Political Technologist)
Himself (Writer/Political Technologist)
Emma Graham-Harrison isHerself (International Affairs Correspondent
Herself (International Affairs Correspondent
Gill Phillips isHerself (Legal Council
Herself (Legal Council

Tóm Tắt Nội Dung phim Siêu Hack - The Great Hack (2019)

Dữ liệu có thể được cho là tài sản quý giá nhất thế giới, đang được vũ khí hóa để tiến hành các cuộc chiến văn hóa và chính trị. Thế giới đen tối của việc khai thác dữ liệu được khám phá thông qua những hành trình cá nhân, không thể đoán trước của những người chơi ở các khía cạnh khác nhau của câu chuyện dữ liệu bùng nổ Cambridge Analytica / Facebook.

Siêu Hack - The Great Hack (2019)
Siêu Hack - The Great Hack (2019)
Siêu Hack - The Great Hack (2019)
Siêu Hack - The Great Hack (2019)
Tựa Đề Gốc The Great Hack
Đánh giá IMDB 7 10,439 đánh giá
Đánh Giá TMDB 7 129 đánh giá
Đã được chia sẻ 0

Bình Luận