Phim thuộc thể loại villain

Cruella - Cruella (2021)
1

Cruella - Cruella (2021)

Cruella là bản live action về phần tiền truyện của một trong những nhân vật phản diện mang tính biểu tượng, huyền thoại Cruella de Vil. “Cruella” ...
Bad Santa 2
5.6

Bad Santa 2

Fueled by cheap whiskey, greed and hatred, Willie Soke teams up with his angry little sidekick, Marcus, to knock off a Chicago charity on ...