Phim thuộc thể loại nguoi may

I, Robot
7.1

I, Robot

2004

I, Robot

Vào năm 2035, nơi robot là nơi phổ biến và tuân thủ ba định luật về robot, một cảnh sát kỹ thuật-phobic điều tra một vụ tự tử rõ ràng. Nghi ngờ ...