Phim thuộc thể loại experiment

Con Ruồi - The Fly (1986)
7.5

Con Ruồi - The Fly (1986)

Một khoa học gia đang nghiên cứu một công trình về vận tải vô tuyến (vô tuyến vận) có thể làm thay đổi cả thế giới theo nguyên tắc: ...
Experimenter
6.6

Experimenter

Yale University, 1961. Stanley Milgram designs a psychology experiment that still resonates to this day, in which people think they’re delivering ...