Phim thuộc thể loại đất nước hư cấu

Nhà Độc Tài Vĩ Đại - The Great Dictator (1940)
8.4

Nhà Độc Tài Vĩ Đại - The Great Dictator (1940)

Nhà độc tài Adenoid Hynkel cố gắng mở rộng đế chế của mình trong khi một thợ cắt tóc Do Thái nghèo cố gắng tránh sự đàn áp từ chế độ của Hynkel.