Phim thuộc thể loại battle of gettysburg

Lincoln - Lincoln (2012)
7.4

Lincoln - Lincoln (2012)

Abraham Lincoln sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ khi ông cố gắng xóa bỏ chế độ nô lệ và thống nhất đất ...